ZWEI België / Nederland | Officiële® gebruikt cookies om jouw website ervaring te verbeteren. Meer info

Laatste wijziging: 14/03/2024

De Komptoir VOF hecht grote waarde aan de bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens. We begrijpen dat je ons jouw persoonlijke informatie toevertrouwt, en het is onze verantwoordelijkheid om deze te beschermen.

Wij gebruiken en verwerken jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de GDPR en andere relevante wettelijke bepalingen. Elke verwijzing in deze privacyverklaring naar de GDPR is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming / General Data Protection Regulation). Met deze Privacyverklaring wil De Komptoir VOF jou wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op jouw rechten. Door gebruik te maken van ons platform/onze website/onze applicatie verleen je expliciet jouw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door Chebelco .

Dit privacy beleid is van toepassing op alle producten, diensten en informatie die door De Komptoir VOF worden aangeboden, met inbegrip van alle producten, diensten en informatie die niet uitdrukkelijk in dit beleid worden vermeld. Als je vragen hebt over iets in dit beleid, of indien je gebruik wil maken van één van jouw rechten met betrekking tot de persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via de contactgegevens op deze pagina.

Door gebruik te blijven maken van onze website en/of diensten of door op “Accepteren” te klikken nadat je op de hoogte bent gebracht van het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën, erken je dat je dit privacy- en cookiebeleid zorgvuldig hebt gelezen en zonder voorbehoud aanvaardt, en dat je instemt met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid.

Wie zijn wij?

Onze gegevens:

De Komptoir VOF is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens en bepaalt, alleen of in samenwerking met anderen, welke persoonsgegevens worden verzameld, alsmede de doeleinden en middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

Wij hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van onze gebruikers doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik.

Welke data verzamelen wij?

Wij verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om jou een betere service te kunnen bieden.

Persoonlijke gegevens

Tijdens het gebruik van onze website kunnen wij je vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met jou op te nemen of je te identificeren (“persoonsgegevens”). Persoonlijk identificeerbare informatie omvat:

De Komptoir VOF verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door De Komptoir VOF:

Gebruiksgegevens

Wij kunnen ook informatie verzamelen over de manier waarop onze website wordt bezocht en gebruikt (“gebruiksgegevens”). Deze gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het IP-adres van jouw computer, het type browser, de browserversie, de websitepagina’s die je bezoekt, het tijdstip en de datum van jouw bezoek, de tijd die je op die pagina’s doorbrengt, unieke apparaatidentificaties en andere diagnostische gegevens.

Al deze gegevens worden echter geanonimiseerd en kunnen niet tot jou persoonlijk worden herleid.

Tracking-en cookiegegevens

Wij gebruiken cookies en soortgelijke trackingtechnologieën om de activiteit op onze website te volgen en bepaalde informatie te bewaren.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificatiecode kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar jouw browser gestuurd en op jouw apparaat opgeslagen. Trackingtechnologieën die ook worden gebruikt zijn beacons, tags en scripts om informatie te verzamelen en te traceren en om onze website te verbeteren en te analyseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website word je gevraagd om het gebruik van cookies te accepteren. Je hebt hierbij de keuze om alle cookies te aanvaarden, of enkele de essentiële cookies. Essentiële cookies zijn, zoals de naam aangeeft, essentieel voor het correct functioneren van de website. Het gaat dan bijvoorbeeld om cookies voor de beveiliging van de website, of voor de werking van technische aspecten van webpagina’s. Niet-essentiële cookies zijn voornamelijk analytische cookies, die ons helpen (anonieme) gegevens te verzamelen over de bezoeken aan onze website. Op deze manier kunnen we bijvoorbeeld meten hoeveel bezoekers een bepaalde pagina ontvangen heeft op een bepaalde datum.

Je hebt het recht om enkel de essentiële cookies te aanvaarden, maar in dat geval is het mogelijk dat onze website niet optimaal werkt zoals voorzien bij het ontwerp en de bouw ervan. In ieder geval, als je doorgaat met surfen op onze website, dan wordt dit beschouwd als instemmen met het plaatsen van de door jouw geselecteerde cookies en dit privacy beleid in zijn geheel.

Je kan jouw browser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd of dat wordt aangegeven wanneer een cookie wordt verzonden. Als je echter geen cookies accepteert, zal je sommige delen van onze service mogelijk niet kunnen gebruiken.

Cookies kunnen om de volgende redenen worden gebruikt:

Dergelijke cookies die wij op onze website gebruiken, omvatten:

Extra cookies kunnen op jouw computer worden geplaatst door externe diensten die wij gebruiken, zoals:

Je kan het plaatsen van cookies voorkomen of reeds geplaatste cookies verwijderen door de instellingen van jouw browser aan te passen. Hulp bij het aanpassen van deze instellingen kan je vinden op de website van de browser die je gebruikt. Wij wijzen je er nogmaals op dat het niet toestaan van cookies bij het bezoeken van de website tot gevolg kan hebben dat sommige of alle functies van de website niet naar behoren werken.

Waarom verzamelen wij deze gegevens?

De Komptoir VOF verzamelt gegevens om deze voor verschillende doeleinden te gebruiken, maar de belangrijkste reden is om jou een efficiënte, geoptimaliseerde en gebruiksvriendelijke website-ervaring te bieden.

Specifiek verzamelen wij (persoons)gegevens van jou om de volgende redenen:

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

De gegevens die we van je verzamelen, worden bewaard op een server die gehost wordt door onze partner Combell. Zij zijn de geoliede motor achter onze website en zorgen ervoor dat die voor jou vlot toegankelijk, snel, betrouwbaar, handig én veilig is.

Combell neemt net als wij jouw privacy en online veiligeheid heel serieus, en zal jouw gegevens met dezelfde zorgvuldigheid beschermen. Je kan hier meer over lezen in hun privacybeleid.

Naast Combell maakt onze website ook gebruik van een aantal plugins om jou extra functies en inhoud aan te bieden. Ook deze firma’s kunnen jouw persoonsgegevens verwerken. Uiteraard zorgen wij ervoor dat elke externe firma, ontwikkelaar of provider waarmee wij samenwerken voor onze website voldoet aan dezelfde strenge GDPR regelgeving en vereisten.

De volgende derde partijen zijn betrokken bij het verzamelen van onze websitegegevens: Google AnalyticsWPForms, WordFence, Facebook en Mollie. Elke link brengt je naar hun respectieve privacybeleidspagina.

Aanvullende wettelijke voorschriften

De Komptoir VOF kan jouw persoonsgegevens openbaren in de oprechte overtuiging dat dit nodig is om:

Naar waar worden jouw gegevens doorgestuurd?

Jouw informatie, met inbegrip van persoonsgegevens, kan worden overgedragen aan – en bewaard op – computers die zich bevinden buiten jouw staat, provincie, land of andere overheidsjurisdictie waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan verschillen van jouw jurisdictie.

Indien je jou buiten België bevindt en ervoor kiest om informatie aan ons te verstrekken, gelieve er dan rekening mee te houden dat wij de gegevens, met inbegrip van persoonsgegevens, naar België overdragen en daar verwerken (de servers van Combell bevinden zich in België, vandaar dat jouw gegevens daar worden verwerkt en opgeslagen).

Andere gegevens, zoals analytische gegevens (Google Analytics) en veiligheidsgerelateerde gegevens (WordFence), kunnen voor verwerking en opslag worden doorgegeven aan andere landen zoals de Verenigde Staten.

Jouw instemming met dit privacybeleid, gevolgd door het verstrekken van dergelijke informatie, betekent dat je instemt met deze overdracht.

De Komptoir VOF zal alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat jouw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en geen overdracht van jouw persoonsgegevens zal plaatsvinden naar een organisatie of een land tenzij er adequate controles zijn ingesteld inclusief de beveiliging van jouw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Als wij jouw gegevens delen met een externe dienst, proberen wij er zo goed mogelijk voor te zorgen dat zij 100% GDPR-compliant zijn en voldoende moeite doen om deze persoonsgegevens net zo goed te beschermen als wij dat doen.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Persoonsgegevens worden door ons verwerkt en bewaard gedurende een redelijke periode die noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de beoogde doeleinden, afhankelijk van onze contractuele relatie met jou of om te voldoen aan eventuele wettelijke vereisten.

Alle persoonsgegevens die via het contactformulier op onze website worden verzameld, blijven in onze beveiligde website-database zolang als redelijkerwijs nodig is. Wij schonen onze database regelmatig op om oude gegevens te verwijderen die niet langer nodig zijn om aan onze zakelijke verplichtingen te voldoen of om contact met je op te nemen.

Wat zijn jouw rechten met betrekking tot persoonsgegevens?

1. Recht op toegang tot jouw gegevens

Indien je een Europese inwoner bent, heb je recht op toegang tot de persoonsgegevens die wij over jou bewaren, en tot het hoe, waarom en hoe lang wij deze hebben verwerkt.

2. Recht om correcties of verwijdering van jouw gegevens te vragen

Je hebt ook het recht om te vragen dat jouw persoonlijke gegevens worden gecorrigeerd, bijgewerkt of verwijderd. Als je van dit recht gebruik wil maken, kan je contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Indien je een Europese burger bent, dien je er bovendien rekening mee te houden dat wij jouw informatie verwerken om contracten met jou uit te voeren (bijvoorbeeld wanneer je een bestelling plaatst via onze website), of anderszins om onze hierboven vermelde legitieme zakelijke belangen na te streven.

3. Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde situaties mogen wij jouw gegevens niet meer gebruiken, maar kunnen we ze ook (nog) niet wissen.

Op verzoek moeten wij dan tijdelijk stoppen met het gebruik van jouw gegevens, dit wordt het recht op beperking van de verwerking genoemd.

Je kan om een beperking van de verwerking verzoeken in de volgende gevallen:

“Beperking” betekent dat jouw persoonsgegevens, met uitzondering van opslag, alleen met jouw toestemming mogen worden verwerkt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering, voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van algemeen belang van de EU of van een EU-lidstaat. Je moet op de hoogte worden gebracht voordat de beperking wordt opgeheven.

4. Recht op overdracht van gegevens

Je hebt het recht om de gegevens die je ons hebt verstrekt in een gestructureerde, bruikbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Zo kan je de gegevens eenvoudig overdragen aan een andere gegevensverwerker.

5. Recht om toestemming in te trekken

Jouw toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Uiteraard heeft dit alleen gevolgen voor de gegevens die wij hebben verkregen louter op basis van jouw toestemming. De gegevens die wij verkrijgen of moeten bewaren op grond van een wettelijke verplichting (bijv. boekhouding) of op grond van een overeenkomst (bijv. wij moeten jouw dienst of product nog leveren) zijn hiervan dus uitgezonderd.

6. Klachten

Klachten over de manier waarop wij jouw gegevens verwerken, kan je melden aan de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: https://www.privacycommission.be.

Verwerkingstijd

Wanneer je ons verzoekt om toegang tot, overdracht van, verwijdering van of correcties van de gegevens die wij over jou bewaren, vragen wij je om ons tot 30 dagen de tijd te geven om het verzoek te verwerken. Wij doen altijd ons best om zo snel mogelijk te antwoorden, maar sommige verzoeken kunnen langer duren, afhankelijk van de complexiteit en de omvang van de betreffende gegevens.

Links naar externe websites

Tenslotte willen we je er nog graag op attent maken dat dat onze website links kan bevatten naar websites van derden. Een link betekent niet automatisch dat er een verband bestaat tussen ons en de andere websites, noch dat wij (impliciet) instemmen met de inhoud van deze websites.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken of de inhoud van websites van derden. Zodra je op een externe link klikt, verlaat je onze website en kunnen wij niet meer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade. We raden je aan steeds aandachtig het privacybeleid te lezen van elke website die je bezoekt.

Wijzigingen van dit beleid

Omdat we onze website regelmatig blijven verbeteren, kan het zijn dat we ons privacy- en cookiebeleid van tijd tot tijd moeten bijwerken. Wanneer dit gebeurt, zal de datum bovenaan deze pagina ook worden bijgewerkt, zodat je steeds op de hoogte bent van de nieuwe ingangsdatum. Wij raden je ook aan om ons beleid regelmatig te controleren.

Contacteer ons

Voor meer informatie over onze gegevensbescherming, vragen of een persoonlijke klacht of verzoek, kan je steeds contact met ons opnemen via email naar dekomptoir@telenet.be, of per post via de onderstaande gegevens:

De Komptoir vof
Herestraat, 32
3300 OPLINTER
Belgium

Voor alle formele privacy-gerelateerde klachten, kan je zoals eerder vermeld terecht op https://www.privacycommission.be/